fbpx

מחשבים – תוכנה

המעבדה שלנו מוכנה לסייע לכם בהתקנה של מערכות הפעלה כלשהן ותוכנות משרדיות בשפות שונות. מלבד זאת, ביכולתנו להתקין ולערוך  התאמה אישית של  תוכנות מיוחדות ל-CAD/CAM, גרפיקה, מוזיקה וחישובים מדעיים.

אנו מציעים פתרונות כוללים, לרבות התקנה של התוכנות הנדירות ביותר.