fbpx

רשתות

אחד מתחומי ההתמחות המרכזיים שלנו הוא בניית רשתות אלחוטיות ברמה העסקית.

איננו מסתפקים בשימוש בנתבים ובנקודות Wi-Fi מקצועיים, אלא מתקינים עבורם ספקי כוח עמידים במיוחד ומערכות קירור משופרות. הטכנולוגיה שלנו למילוי מודולי הרדיו בקומפאונד מוליך חום לא רק מאפשרת להגיע לרמת קירור מושלמת, אלא מגנה על הרכיבים מלחות ומפגיעות מכניות. רכיבים של ספקי הכוח, שלהם אורך חיים מוגבל, כגון קבלים אלקטרוליטיים, מוחלפים ברכיבים עמידים יותר.

הודות לאנטנות המשופרות האות מסוגל לחדור דרך כמה קירות ומספק קליטה יציבה אפילו בממ"דים. במידת הצורך אפשר להתקין אנטנות כיווניות או אנטנות כלל-כיווניות בעוצמה גבוהה.

הטכנולוגיות שלנו מאפשרות למספר רב של משתמשים להתחבר לרשת באותה העת, הן בחיבור חוטי והן בחיבור אלחוטי וליצור רשת ביתית או עסקית יציבה ויעילה.