fbpx

שיפור הכונן הקשיח

כמעט לכל הכוננים הקשיחים הקיימים היום יש בעיה המתבטאת בקורוזיה מהירה של קבוצת מגעים פנימיים המקשרים בין הרכיבים האלקטרוניים של הכונן לבין המנוע וראשי הכתיבה. לצערנו הרב, רוב יצרני הכוננים הפסיקו במכוון לצפות את המגעים בזהב במטרה להקטין את אורך החיים המתוכנן של הכונן. עקב ניסיון רב בתקלות מהסוג הזה מצאנו פתרון אופטימלי לבעיה. כל המגעים בכל הדיסקים במחשבים המורכבים במעבדה שלנו מולחמים בחומרי הלחמה המכילים כסף, מה שמונע לחלוטין את התופעה ומשפר את עמידות הכוננים ושימור המידע שלכם.